Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Statut Zespołu Szkół nr 21
Ocenianie wewnątrzszkolne - I etap kształcenia
Ocenianie wewnątrzszkolne - II etap kształcenia
Ocenianie wewnątrzszkolne - III etap kształcenia
Kryteria oceniania zachowania uczniów szkoły podstawowej klas 4-6
Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego
Procedury postępowania z uczniem w sytuacjach szczególnych
Program profilaktyki
Regulamin biblioteki
Regulamin świetlicy
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 21
Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 21Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp. nr 2/2015/2016 z dnia 01.09.2015r.


Do otwierania plików PDF prosimy używać programu: PDF-XChange Viewer

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl