Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Na życie szkoły wpływają ważne i mniej ważne wydarzenia. Do tych znaczących należy zaliczyć wybory do Samorządu Uczniowskiego.
W naszej szkole odbyły się one w środę 11 października. Głosowanie było poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy.
Na stanowiska przewodniczącego kandydowali: Joanna Mioduszewska, Marta Makoś, Wiktoria Weselska, Mateusz Habas, Szczepan Kopaczel i Jakub Puchalski.
Od godziny 8 rano uczniowie mogli głosować na swoich kandydatów.
Do przeprowadzenia wyborów powołano 2 Szkolne Komisje Wyborcze, dla Szkoły Podstawowej nr 21 i dwóch klas Gimnazjum nr 21.
W dniu głosowania panowała niezwykła atmosfera. Uczniowie klasami zbierali się w stołówce, by wybrać najodpowiedniejszego kandydata na stanowisko przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Podchodzili do stolika Komisji, odbierali po kolei karty do głosowania, a następnie w spokoju zastanawiali się nad wyborem i wrzucali swoje głosy do urny.
Zapytaliśmy kilkoro uczniów co sądzą o kandydatach i na jakiej podstawie wybierają przedstawiciela, który wydaje im się najgodniejszym swojej przyszłej funkcji.
Jedna z uczennic Szkoły Podstawowej nr 21 podzieliła się z nami swoją opinią:
Uważam, że wybory są okazją, aby przyczynić się do poprawy sytuacji w szkole. Swojego kandydata wybieram na podstawie programu wyborczego, prezencji i stosunku do życia w szkole. Głosowanie daje poczucie obywatelskiego spełnienia i prawdziwego życia społecznego.
Po zakończeniu wyborów uczniowie wrócili na lekcję, zaś Komisja podliczyła głosy.
Wszyscy uczniowie jak i nauczyciele byli ciekawi kto zostanie przewodniczącym SU.
Po godzinnym sprawdzeniu ilości kart i zgodności z regulaminem wyborów, zakończyło się podliczanie głosów. Wyniki przedstawiają się następująco:
  • Przewodniczący SU Gimnazjum nr 21 - Jakub Puchalski, klasa 3c
  • Przewodnicząca SU Szkoły Podstawowej nr 21 - Anna Piechowiak, klasa 5a
Nowym Przewodniczącym Samorządów Uczniowskich serdecznie gratulujemy i czekamy na spełnianie obietnic przedwyborczych.
Nad poprawnością głosowania czuwały opiekunki Samorządów Uczniowskich, panie Agnieszka Łuczyk i Renata Muszyńska.

Poniżej wywiad z nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, Kubą Puchalskim.
Redakcja SP21: Na samym początku chciałabym Ci pogratulować zwycięstwa w wyborach.
Kuba Puchalski:: Dziękuję bardzo.
Red.: Jakie są Twoje zainteresowania?
K.P.: Na ogół interesuję się informatyką i tworzeniem muzyki elektrycznej. Kiedyś jeszcze interesowałem się piłką wodną, ale stwierdziłem, że wolę trenować sztuki walki.
Red.: Jak chcesz pogodzić naukę do egzaminów gimnazjalnych z pracą w Samorządzie Uczniowskim?
K.P.: Nie będę miał z pogodzeniem tych obowiązków.
Red.: Ile lat chodzisz do naszej szkoły?
K.P.: Do tej szkoły chodzę od 1 klasy szkoły podstawowej do teraz.
Red.: Czy do tej pory brałeś czynny udział w życiu szkoły?
K.P.: Tak.
Red.: W jaki sposób?
K.P.: Jestem chorążym w poczcie sztandarowym szkoły oraz prowadzę dyskoteki.
Red.: Czy reprezentujesz szkołę w jakiś zawodach, konkursach, wystawach?
K.P.: Tak. Jestem członkiem reprezentacji szkoły w zawodach lekkoatletycznych.
Red.: Do jakiej szkoły zamierzasz pójść po ukończeniu Gimnazjum nr 21?
K.P.: Chcę kontynuować naukę w "Chemiku" lub "Elektryku".
Red.: Jak wygląda czynne Twoje życie pozaszkolne?
K.P.: Spotykam się ze znajomymi w ośrodkach kulturalnych na mieście.
Red.: Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję bardzo odpowiedzialnej funkcji.
K.P.: Dziękuję
Wywiad: Marta Makoś


Samorząd uczniowski - jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.
Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.
Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.
Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.
Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.
Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły), średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.
Źródło "Wikipedia"

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl