Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.


AKTUALIZACJA! (17 marca 2020r.)

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Edukacji informuje, iż zgodnie z czasowym ograniczeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz w związku z zagrożeniem epidemicznym informuję, że

powyższa sytuacja nie wpływa na zawieszenie
lub zmianę terminów postępowania rekrutacyjnego
do publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Gorzów Wielkopolski

W związku z powyższym dziś o godzinie 13.00. Dyrektorzy wywieszają na drzwiach szkoły od wewnątrz budynku listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do powiadomienia rodziców o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły) drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Jednocześnie przypominam, że dzieci z obwodu szkoły mają zapewnione miejsce z urzędu.
Informuję, iż kolejny etap rekrutacji - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 20.03.2020 r. do 06.04.2020 r. do godziny 13.00 odbywa się w sposób następujący:
1. wydrukowane i podpisane oświadczenie woli rodzic skanuje i przesyła na adres mailowy szkoły
lub,
2. wydrukowane i podpisane oświadczenie woli rodzic może przesłać na adres mailowy szkoły wykonując zdjęcie aparatem w telefonie komórkowym lub innym przenośnym urządzeniem z dostępem do Internetu
lub,
3. rodzic może przesłać oświadczenie woli pocztą tradycyjną na adres szkoły,
lub,
4. wydrukowane i podpisane oświadczenie woli rodzic może złożyć na wejściu do szkoły w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej w godzinach pracy szkoły
lub,
5. w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości przesłania lub złożenia oświadczenia woli w szkole do 06.04.2020 r. do godziny 13.00, rodzic może telefonicznie potwierdzić wolę zapisu dziecka podając imię i nazwisko dziecka. Oświadczenie woli w wersji papierowej powinno być dostarczone do szkoły w pierwszym dniu odwołania czasowego ograniczenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
lub,
6. w wyjątkowych sytuacjach (brak możliwości wydruku, brak dostępu do Internetu) rodzic może pobrać i wypełnić oświadczenie woli własnym długopisem przy wejściu do szkoły i złożyć do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej.
Dyrektor Wydziału Edukacji
Renata Pliżga

Elektroniczny system naboru do szkół (od 10 lutego 2020 roku)

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły - nr telefonu (95)7231322

Do otwierania plików PDF prosimy używać bezpłatnego programu: PDF-XChange Viewer

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl