Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Iwona Turczyńska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
Dorota Sidorowicz
Z-ca Dyrektora
Gimnazjum
Kamila Kuchyt
Z-ca Dyrektora
Szkoła Podstawowa
 

Kierownik gospodarczy
Iwona Haszczak
Sekretarz szkoły
Małgorzata
Gonciarska-Kołtun

język polski
Paulina
Kosmowska

język polski
Anna Sawicka
język polski
Anna Wardyn
język polski
   
Teresa Głowacka
pedagog
Alicja Sabino
geografia
Ewa Świętoń
język polski
Hanna Sender
fizyka
Wioletta
Wykrzykacz

język polski
Kamila Kuchyt
chemia
Tomasz Bobin
WDB
Katarzyna
Wojciechowska

biologia
 
Roman Wączek
wychowanie
fizyczne
Magdalena
Koniecka

język angielski
Jadwiga Koterla
język niemiecki
Barbara Dalidowicz
język angielski
Adam Musiałowski
świetlica
Mariusz Nowicki
język angielski
Jerzy Sobusiak
informatyka
Ireneusz Skubicki
informatyka,
język polski
 
Urszula Odwrot
język niemiecki
Sandra Solińska
świetlica
Tomasz Zieliński
wychowanie
fizyczne
Aneta Strzałkowska
matematyka
Irena Bukowska
wychowanie fizyczne
Magda Jankowska
sztuka - muzyka
Wojciech Rojek
wychowanie fizyczne
Renata Muszyńska
wychowanie fizyczne
wdż
Anna Wyczesana
religia
Ewa Zaleska
nauczyciel
wspomagający
Agnieszka Łuczyk
wychowanie fizyczne
Irena Szulc
biblioteka
 
Marta Butrym
plastyka
Grażyna
Lis-Batkowska

język angielski
Lidia Stróżyńska
matematyka
Elżbieta Błaszkowska
Historia
WOS
       
Marlena Wójcik
język angielski
Anna
Bandkowska

edukacja wczesnoszkolna
Cecylia Brosz
edukacja wczesnoszkolna
Joanna Stawska
Historia
 
Henryk Matuszak
konserwator
  Włodzimierz
Stajkowski

woźny
karykatury
nauczycieli

nagrody






I miejsce w Polsce
luty 2010







I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetową



V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl